• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Szanowni Studenci, prace dyplomowe wraz z pisemną informacją od promotora pracy o dopuszczeniu pracy do recenzji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie do 11.01.2018r. godz.12:00

Szanowni Studenci. Prace dyplomowe wraz z pisemną informacją od promotora pracy o dopuszczeniu pracy do recenzji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie: do 08.06.2017r. godz.15:00 - studenci cywilni; do 12.06.2017r. godz. 15:00 - studenci wojskowi.

Opóźnione prace dyplomowe (oprawione i zaakceptowane przez kierownika/promotora pracy) wraz z ksero zgody na złożenie pracy w późniejszym terminie, wydanej przez Dziekana Wydziału, należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie do 13.10.2016r. godz.15.00.

Prace dyplomowe wraz z opinią i recenzją będą do odbioru w sekretariatach zakładów: Teledetekcji i Fotogrametrii dla specjalności: Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej - bud.58 p.20 oraz Geodezji i Topografii dla specjalności: Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej - bud.57 p.6.

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.05.2016r. (czwartek) istnieje możliwość zapisywania na specjalności prowadzone na kierunku Geodezja i Kartografia: Pomiary Geodezyjne i Systemy Informacji Terenowej, Fotogrametria, Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej. Zapisy trwają do 06.06.2016r. (poniedziałek), a dokonać ich można w portierni bududynek 58.

Back to top