• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

aaraszkiewiczAbsolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, specjalność Geodezja i Nawigacja Satelitarna. W roku 2008 pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii, gdzie poznawał tajniki nauki geodezyjnej, biorąc udział w pomiarach magnetycznych i grawimetrycznych. Od 2009 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

jaugustyniakAbsolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: geografia fizyczna (1984). Uprawnienia zawodowe z geodezji i kartografii w zakresie redakcji map (1994). Kurs Edukacji Pedagogicznej (1994). Zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy od 2003 roku. Zainteresowania naukowe: redakcja map, kartografia użytkowa, topografia i topograficzna baza danych.

zbaldyszAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, który ukończyła w czerwcu 2014 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii, specjalność pomiary geodezyjne. Pod kierownictwem dr inż. Karoliny Szafranek napisała i obroniła prace dyplomową na temat “Wybrane aspekty zastosowania opóźnień troposferycznych wyznaczonych z systemu GPS“.

mbarlikAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1968 r. Doktorat z zakresu geodezji wyższej - fizycznej w 1976 na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii. Stopień doktora habilitowanego w 1983r. (dyscyplina geodezja i kartografia) na Politechnice Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP w 1992 r. na wniosek dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Back to top