• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

aaraszkiewiczAbsolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, specjalność Geodezja i Nawigacja Satelitarna. W roku 2008 pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii, gdzie poznawał tajniki nauki geodezyjnej, biorąc udział w pomiarach magnetycznych i grawimetrycznych. Od 2009 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

jaugustyniakAbsolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: geografia fizyczna (1984). Uprawnienia zawodowe z geodezji i kartografii w zakresie redakcji map (1994). Kurs Edukacji Pedagogicznej (1994). Zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy od 2003 roku. Zainteresowania naukowe: redakcja map, kartografia użytkowa, topografia i topograficzna baza danych.

mbarlikAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1968 r. Doktorat z zakresu geodezji wyższej - fizycznej w 1976 na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii. Stopień doktora habilitowanego w 1983r. (dyscyplina geodezja i kartografia) na Politechnice Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP w 1992 r. na wniosek dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

kbaszkiewiczAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Fotogrametria (1977) Studia Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1995) Zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy od 2008 roku. 1995 - uprawnienia zawodowe: z zakresu 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne z zakresu 4 - geodezyjna obsługa inwestycji.

Back to top