• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11Lp.

Tytuł / Imię i Nazwisko

Dyscyplina naukowa (reprezentacja)
1 Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk Budownictwo
2 Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka Geodezja i Kartografia
3 Dr hab. inż. Janusz Bogusz Geodezja i Kartografia
4 Dr hab. inż. Wojciech Dornowski Budownictwo
5 Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak Geodezja i Kartografia
(prodziekan ds. naukowych)
6 Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki Geodezja i Kartografia
7 Dr hab. inż. Włodzimierz Idczak Budownictwo
(prodziekan ds. kształcenia)
8 Prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński Geodezja i Kartografia
9 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz Budownictwo
10 Płk dr hab. inż. Michał Kędzierski Geodezja i Kartografia
11 Dr hab. inż. Krzysztof Kroszczyński Geodezja i Kartografia
12 Prof. dr hab. inż. Jan Marszałek Budownictwo
13 dr hab. inż. Albina Mościcka Geodezja i Kartografia
14 Dr hab. inż. Stefan Owczarek Budownictwo
15 Prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski Geodezja i Kartografia
16 Prof. dr hab. inż. Lech Solarz Mechanika
17 Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski Budownictwo
18 Dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak Budownictwo
19 Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski Geodezja i Kartografia
20 Dr inż. Sławomir Pietrek prodziekan ds. studenckich
21 Płk dr inż. Paweł Kamiński z-ca dziekana ds. wojskowych
22 Dr inż. Sławomir Onopiuk przedstawiciel nauczycieli
23 Dr inż. Anna Szcześniak przedstawiciel nauczycieli
24 Dr inż. Ryszard Sołoducha przedstawiciel nauczycieli
25 Dr inż. Piotr Walczykowski przedstawiciel nauczycieli
26 Mgr inż. Marta Gruszczyńska przedstawicielka doktorantów
27 Por. mgr inż. Paweł Muzolf przedstawicielka innych pracown.
28 Justyna Górska przedstawicielka innych pracown.
29 Wakat przedstawicielka studentów
30 Wakat przedstawicielka studentów
31 Wakat przedstawiciel studentów
32 Wakat przedstawicielka studentów
33 Wakat przedstawiciel studentów
34 Wakat przedstawiciel studentów
35 Mgr inż. Sylwia Burdyńska sekretarz Rady

Back to top