• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 28.06.2017r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Moniki Malety. Temat rozprawy: „Metodyka opracowania map średnich cen transakcyjnych gruntów dla obszarów wiejskich”. Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka. Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Albina Mościcka. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek - pdf Zobacz recenzje (2.12 MB) ; dr hab. inż. Piotr Parzych - pdf Zobacz recenzje (4.24 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (213 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 07.04.2017r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Sekundy. Temat rozprawy: „Planowanie działań inżynieryjno - budowlanych realizowanych przez jednostki o zhierarchizowanych strukturach”. Promotor: dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW. Recenzenci: gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL - pdf Zobacz recenzje (1.50 MB) ; prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński - pdf Zobacz recenzje (865 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (234 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 05.12.2016r, o godz.11.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Rafała Dąbrowskiego. Temat rozprawy: „Klasyfikacja zobrazowań satelitarnych z wykorzystaniem informacji spektralnej pozyskanej z sensorów bezzałogowego statku latającego”. Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński. Recenzenci: dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT - pdf Zobacz recenzje (1.88 MB) ; dr hab. inż. Katarzyna Osińska - Skotak, prof. PW - pdf Zobacz recenzje (1.43 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (217 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Back to top