• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2016 - 2020

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr inż. Anna Szcześniak - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

II. członkowie:

1. płk dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana
2. dr inż. Sławomir Pietrek - prodziekan ds. studentów
3. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak - prodziekan ds. kształcenia
4. prof. Grzegorz Bąk - kierownik studiów doktoranckich
5. dr inż. Jarosław Siwiński - z-ca kierownika Katedry Budownictwa
6. dr inż. Ryszard Chmielewski - z-ca kierownika Katedry Inżynierii i Komunikacji
7. dr inż. Anna Fryśkowska - z-ca dyrektora Instytutu Geodezji
8. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
9. dr inż. Sławomir Onopiuk
10. dr inż. Bogdan Wojewódzki
11. mgr inż. Aleksandra Grochala - przedstawiciel doktorantów
12. Joanna Romaniuk - przedstawiciel studentów studiów I i II stopnia

III. sekretarz:

1. mgr Izabela Wysocka

Back to top