• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni

obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno - prawne:

1. Uchwała nr 235/III/2012 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad działania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w zakresie doskonalenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z późn. zm. 43/IV/2013 z dnia 27 marca 2013

2. Decyzja nr 110/RKR/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2012 - 2016.

3. Decyzja nr 115/RKR/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z późn. zm. Decyzja nr 35/RKR/2013 Decyzja nr 20/RKR/2014 Decyzja nr 120/RKR/2014 Decyzja nr 144/RKR/2014

4. Zarządzenie nr 24/RKR/2013Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

5. Zarządzenie nr 25/RKR/2013 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Back to top