Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WIG WAT

Projekt IRAMSWater

System e-Dziekanat

Projekt EWINFOTO

Prace dyplomowe

TERMINARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKAD. 2016/2017 W WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI


Lp.
Charakter czynności
Termin
Osoba
odpowiedzialna
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
1
Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych:
a) studia I°
b) studia II°
 
 
do 07.10.2016
do 03.03.2017
 
 
do 10.10.2016
do 06.03.2017

Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr

2
Wydanie zadań dyplomowych*:
a) studia I°
b) studia II°
 
do 14.10.2016
do 10.03.2017
 
do 16.10.2016
do 12.03.2017
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr/studenci
3
Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych.
7 dni po wydaniu
zadania dyplomowego
7 dni po wydaniu
zadania dyplomowego
Studenci, Promotorzy
4
Instytutowe/Katedralne/Zakładowe seminaria dyplomowe. Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu
seminariów
wg planu
seminariów
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
5
Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków: "geodezja i kartografia" oraz "budownictwo".
04.11.2016
04.11.2016
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
6 Instruktaż dla sekretarzy komisji
11.01.2017
 11.01.2017
Prodziekan ds. kształcenia
7
Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składu podkomisji)
do 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
do 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
8
Złożenie w Dziekanacie pracy dyplomowej
z opinią i recenzją
do 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
do 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
Studenci
9 Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej:
a) studia I°
b) studia II° cywilne
 04.02.2017-30.06.2017
 04.02.2017-30.06.2017
 Studenci
10 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na dokończenie studiów (I° i II° stopień) 16.01.2017-20.01.2017
19.06.2017-23.06.2017
16.01.2017-20.01.2017
19.06.2017-23.06.2017
Komisje egzaminów dyplomowych
11 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 25.10.2016-27.10.2016
28.03.2017-30.03.2017
25.10.2016-27.10.2016
28.03.2017-30.03.2017
 Komisje egzaminów dyplomowych
12
Egzamin dyplomowy:
a) studia I°
b) studia II° cywilne
c) studia II° wojskowe

23.01.2017-08.02.2017
26.06.2017-14.07.2017
26.06.2017-29.06.2017

23.01.2017-08.02.2017
26.06.2017-14.07.2017
26.06.2017-29.06.2017
Komisje egzaminów dyplomowych
13
Sporządzenie wykazu prac dyplomowych
zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień
a) studia I°
b) studia II°
 
 
 
22.02.2017
20.07.2017
 
 
 
22.02.2017
20.07.2017
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
14
Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" dla studentów kończących studia:
a) studia II° w 2017r.
b) studia I° w 2018r.
 
 


14.10.2016
10.03.2017
 
 


14.10.2016
10.03.2017
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
 
(*) Wydane zadania dyplomowe należy przechowywać w instytutach/katedrach. Wykaz wydanych zadań należy przekazać do prodziekana ds. kształcenia
 


ZOBACZ
icon Dokumenty prac dyplomowych

 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie obowiązkowo kompletu dokumentów (7 dni przed terminem obrony) :

WYMAGANIA

 1. Rozliczona karta obiegowa
 2. Indeks do rozliczenia ( studenci posiadający wersję papierową )
 3. Dowód wpłaty 60 zł za dyplom;
 4. 4 zdjęcia dyplomowe w formacie 4,5 na 6,5;
 5. Oprawiona praca dyplomowa wraz z:
 1. Oryginałem zadania do pracy dyplomowej
 2. Opinią  kierownika pracy dyplomowej
 3. Recenzją
 4. Nagraną pracą dyplomową na płycie CD,  wklejoną na ostatniej stronie pracy dyplomowej (okładce)
 5. Oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 6. Oświadczenie o zgodzie na udostępniane pracy dyplomowej przez bibliotekę

      6. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (dla chętnych).  W przypadku dyplomu w języku angielskim
          podanie powinno być złożone najpóźniej 30 dni od daty obrony wraz z dowodem wpłaty - 40 zł i zdjęciem
          dyplomowym.

      7. Potwierdzenie opłaty w przypadku powtórnego złożenia pracy końcowej – 800 zł + opłata rekrutacyjna 85 zł.
         (dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów)

      8. Opłat dokonuje się na indywidualne konto studenta (osoby nie posiadające konta mogą zgłosić się do pok. Nr  2
          celem wygenerowania konta).

     Po obronie pracę zbiera Sekretarz i zdaje do Dziekanatu bud. 58 pok. nr 6.


PLANY I TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Jesteś tutaj: Strona główna Studenci Prace dyplomowe

Rozkłady zajęć 2016/2017

Składy grup - Budownictwo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Geodezja

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Studia II st. Bud/Geo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Doktoranckie

Widoczne po zalogowaniu.

Odwiedziny

11349182
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzed. miesiąc
958
2250
13339
47686
50758

Panorama WAT

panoramawat